Công nợ phải trả khác

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 01/06/2021

1. Hạch toán

Ngoài công nợ phải trả về mua hàng hóa còn có theo dõi công nợ phải trả khác.

Ví dụ hạch toán trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ tức phải trả cho cổ đông

Nợ tk 4211

Có tk 3388 – Cổ đông A

Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Nợ tk 3388 – Cổ đông A

Có tk 1121

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Lập chứng từ hạch toán công nợ phải trả

Ví dụ: Cổ tức phải trả cho cổ đông.

Menu thực hiện: 

  • Phân hệ tổng hợp/Phiếu kế toán.

2.2. Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả

Ví dụ: chi trả cổ tức cho cổ đông.

Menu thực hiện: 

  • Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền ngân hàng. 

Chọn mã giao dịch “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận