Công nợ phải thu khác

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 01/06/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

Ngoài công nợ của người mua, công nợ tạm ứng còn có thể có công nợ phải thu khác – ví dụ khi cho nhân viên trong doanh nghiệp mượn tiền.

Dưới đây là ví dụ hạch toán đối với cho nhân viên mượn tiền.

Khi cho mượn:

Nợ TK 1388 ( nhân viên A)

Có TK 111,112

Khi nhân viên hoàn trả:

  • Trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 111,112

Có TK 1388

  • Trừ vào lương

Nợ TK 334

Có TK 1388

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Chi cho nhân viên mượn tiền

Menu thực hiện: 

  • Phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền NH
  • Hoặc: Phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền mặt.

Người dùng chọn mã giao dịch “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”.

 • Nhân viên trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Menu thực hiện: 

  • Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Thu tiền NH.
  • Hoặc: Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Thu tiền mặt

Người dùng chọn mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác”.

 • Trừ nợ vào lương

Menu thực hiện: 

  • Phân hệ Tổng hợp\Phiếu kế toán.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận