Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

1. Chuyển đổi từng hóa đơn

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Bảng kê hóa đơn.

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

 • Hđ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
 • Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
 • Hđ từ số … đến số …
 • Mã khách.
 • Lọc theo NSD.
 • Trạng thái: Chọn “* – Tất cả”.

Nhấn “Nhận”.

Sau đó chuyển đến dòng hóa đơn cần chuyển đổi chọn “Chuyển đổi sang hđ giấy”.

Chương trình sẽ hiện lên ô nhập họ và tên của “Người chuyển đổi”.

Nhấn “Nhận”. Tiếp theo thực hiện lưu file pdf hddt về máy làm việc. Chương trình sẽ hiện lên hóa đơn đã chuyển đổi, trên mẫu xem có thêm thông tin Người chuyển đổi, Ngày chuyển đổi.

Lưu ý: Chỉ chuyển đổi được 01 lần duy nhất nên phải nhập đúng tên người chuyển đổi. Nếu thực hiện lại chuyển đổi thì phần mềm vẫn giữ tên của người thực hiện chuyển đổi lần đầu.

Có thể thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn giấy trên phần mềm Fast e-Invoice. Chi tiết về phần này xem tại link.

2. Chuyển đổi nhiều hóa đơn cùng một lúc

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Chuyển đổi hóa đơn giấy.

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

 • Hđ từ ngày … đến ngày …: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
 • Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
 • Hđ từ số … đến số …
 • Mã khách.
 • Lọc theo NSD.

Nhấn “Nhận”.

Sau đó đánh dấu vào các dòng hóa đơn cần chuyển đổi chọn “Chuyển đổi sang hđ giấy”.

Chương trình sẽ hiện lên ô nhập họ và tên của “Người chuyển đổi”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình thực hiện, sau khi chuyển đổi thành công thì chương trình hiện thông báo.

Lưu ý:

Menu này chỉ có chức năng chuyển đổi hàng loạt hóa đơn qua hóa đơn giấy. Còn để tải hóa đơn đã chuyển đổi về thì phải qua menu Bảng kê hóa đơn tải về.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận