1. Trang chủ
  2. Chuyển báo cáo thuế sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

Chuyển báo cáo thuế sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 18/06/2021

1. Giới thiệu chung

Thực hiện xuất bảng số liệu báo cáo thuế sang thư mục dữ liệu của chương trình hỗ trợ kê khai thuế HTKK của Tổng Cục thuế.

Chương trình sẽ xuất theo định dạng của phần mềm HTKK yêu cầu.

2. Khai báo thư mục dữ liệu của chương trình kê khai thuế

Khai báo mặc định đường dẫn thư mục chứa dữ liệu của chương trình kê khai thuế tại 
Tham số hệ thống, tab hệ thống, stt “198 – Thư mục dữ liệu của chương trình kê khai thuế”.Thư mục này chính là nơi lưu trữ chương trình kê khai thuế HTKK.

3. Khai báo cấu trúc để xuất dữ liệu sang chương trình kê khai thuế

Khi xuất file XML sang thư mục của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, chương trình có 2 lựa chọn cấu trúc file theo cấu trúc cũ hoặc theo cấu trúc mới.

Tham khảo tại Tham số hệ thống, tab hệ thống, stt “200 – Xuất dữ liệu sang chương trình kê khai thuế”.

  • 1 – HTKK 3.8.6 trở về trước: Hỗ trợ cho phiên bản HTKK 3.8.6 trở về trước.
  • 2 – HTKK từ 4.0.7: Hỗ trợ cho phiên bản HTKK 4.0.7 đến phiên bản HTKK 4.5.1
  • 3 – HTKK 4.5.2 trở về sau: Hỗ trợ cho phiên bản 4.5.2 trở lên (phiên bản mới)

4. Lên và xuất báo cáo ra tệp XML vào thư mục lưu chương trình kê khai thuế

Để thuận tiện cho trình bày, một số màn hình hình minh họa sẽ lấy từ các màn hình của Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT, TT26/2015).

Khi vào Báo cáo thuế/Báo cáo thuế GTGT/Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT, TT26/2015), chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo.

Tại màn hình kết quả báo cáo chọn biểu tượng “Xuất XML”.

Khi bấm vào biểu tượng này thì chương trình sẽ hiện lên thư mục ngầm định sẽ lưu file XML được khai báo tại tham số hệ thống. Có thể chọn/sửa thư mục mong muốn.

Phát sinh mua, bán trong kỳ:

  • 0 – Không: Không chuyển các phát sinh mua, bán trong kỳ qua HTKK.
  • 1 – Có: Chuyển các phát sinh mua, bán trong kỳ qua HTKK.

Tiếp theo nhấn “Nhận” thì dữ liệu được chuyển vào thư mục lưu trữ file XML thành công. Người dùng có thể vào thư mục lưu trữ để kiểm tra file.

Thực hiện tương tự kết xuất các báo cáo cho các báo cáo thuế còn lại.

5. Chạy phần mềm kê khai thuế để báo cáo cho cơ quan thuế

Chạy phần mềm kê khai thuế và chương trình sẽ tự động đọc số liệu báo cáo đã xuất ra tệp XML ở trên để chuyển cho cơ quan thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận