1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tổng hợp
 4. Báo cáo thuế
 5. Chuyển báo cáo tài chính sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

Chuyển báo cáo tài chính sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 19/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Giới thiệu chung

Thực hiện xuất bảng số liệu báo cáo tài chính sang thư mục dữ liệu của chương trình hỗ trợ kê khai thuế HTKK của Tổng Cục thuế. 

Chương trình sẽ xuất theo định dạng của phần mềm HTKK yêu cầu.

2. Khai báo thư mục dữ liệu của chương trình kê khai thuế

Khai báo mặc định đường dẫn thư mục chứa dữ liệu của chương trình kê khai thuế tại tham số hệ thống, tab hệ thống, stt “198 – Thư mục dữ liệu của chương trình kê khai thuế”. 

Thư mục này chính là nơi lưu trữ chương trình kê khai thuế HTKK.

3. Khai báo cấu trúc để xuất dữ liệu sang chương trình kê khai thuế

Khi xuất file XML sang thư mục của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, chương trình có 2 lựa chọn cấu trúc file theo cấu trúc cũ hoặc theo cấu trúc mới.

Tham khảo tại Tham số hệ thống, tab hệ thống, stt “200 – Xuất dữ liệu sang chương trình kê khai thuế”.

  • 1 – HTKK 3.8.6 trở về trước: Hỗ trợ cho phiên bản HTKK 3.8.6 trở về trước.
  • 2 – HTKK từ 4.0.7: Hỗ trợ cho phiên bản HTKK 4.0.7 đến phiên bản HTKK 4.5.1
  • 3 – HTKK 4.5.2 trở về sau: Hỗ trợ cho phiên bản 4.5.2 trở lên (phiên bản mới)

4. Lên và xuất báo cáo ra tệp XML vào thư mục lưu chương trình kê khai thuế

Để thuận tiện cho trình bày, một số màn hình hình minh họa sẽ lấy từ các màn hình của Bảng cân đối kế toán.

Khi vào báo cáo “Bảng cân đối kế toán”, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo.

Tại màn hình kết quả báo cáo chọn biểu tượng “Xuất XML”.

Khi bấm vào biểu tượng này thì chương trình sẽ hiện lên thư mục ngầm định sẽ lưu file XML được khai báo tại tham số hệ thống. Có thể chọn/sửa thư mục mong muốn.

Tiếp theo nhấn “Nhận” thì dữ liệu được chuyển vào thư mục lưu trữ file XML thành công. Người dùng có thể vào thư mục lưu trữ để kiểm tra file.

Thực hiện tương tự kết xuất các báo cáo tài chính cho các báo cáo tài chính còn lại.

5. Chạy phần mềm kê khai thuế để báo cáo cho cơ quan thuế

Chạy phần mềm kê khai thuế và chương trình sẽ tự động đọc số liệu báo cáo đã xuất ra tệp XML ở trên để chuyển cho cơ quan thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận