Bù trừ và điều chỉnh công nợ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 22/05/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

Bù trừ công nợ

 • Bù trừ công nợ của một đối tượng vừa là người mua, vừa là người bán.
  • Nợ 331-  KH A
   • Có 131 – KH A
 • Bù trừ công nợ giữa 2 đối tượng công nợ – ví dụ do hạch toán nhầm đối tượng.
  • Nợ 131 – KH A
   • Có 131 – KH B

Điều chỉnh công nợ

 • Khách hàng trả tiền hàng nhưng bị thiếu số tiền nhỏ, hạch toán đưa vào chi phí. 
  • Nợ 641, 627, 811…
   • Có 131
 • Khách hàng trả tiền nhưng bị dư số tiền nhỏ, hạch toán đưa vào thu nhập khác. 
  • Nợ 131
   • Có 711

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện 

Phân hệ Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\C.từ phải thu khác, c.từ bù trừ công nợ.

Bù trừ công nợ:

Trường hợp hạch toán nhiều nợ và nhiều có trong một chứng từ thì phải tách thành các nhóm định khoản 1 nợ / nhiều có hoặc nhiều nợ / 1 có bằng cách đánh số nhóm định khoản. Tổng phát sinh nợ và có trong một nhóm định khoản phải bằng nhau.

Nếu theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn thì thực hiện phân bổ số tiền điều chỉnh cho hóa đơn. Xem hướng dẫn tại: <link>

Điều chỉnh giảm công nợ

Phân bổ số tiền giảm công nợ cho hóa đơn: Trường hợp hạch toán giảm công nợ, ví dụ xóa số tiền nợ nhỏ hoặc nợ khó đòi, thì sau khi hạch toán, vào menu “Phần bổ tiền thu cho các hóa đơn” để thực hiện phân bổ.

Hướng dẫn về cách phân bổ số tiền thu cho các hóa đơn xem tại <link>.

Điều chỉnh khách hàng trả dư một số tiền nhỏ

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận