Chi ứng trước tiền mua hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 331                                  Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112, 341              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Tiền vay

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay ngân hàng.

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền mặt.

  • Màn hình cập nhật thông tin

Mã giao dịch: chọn “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”

Sau khi có hóa đơn nếu muốn phân bổ số tiền thanh toán ứng trước cho hóa đơn thì lọc chứng từ này ra và phân bổ bằng cách nhấp chuột vào nút “Chọn hđ” hoặc vào menu “Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn”, sau đó thực hiện phân bổ.

Tại menu “Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn”:

Xem thêm hướng dẫn phân bổ tại: Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận