Chi trả nợ tiền mua hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 331                                  Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112, 341              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng, tiền vay

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay ngân hàng.

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền mặt.

 • Hai phương án thực hiện:
  1. Lập phiếu chi với mã giao dịch “1 – Chi trả chi tiết theo hóa đơn” hoặc 
  2. Lập phiếu chi với mã giao dịch “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác” .
 • Lập phiếu chi với mã giao dịch “1 – Chi trả chi tiết theo hóa đơn”:

Tại tab “1. Chi tiết” ở cột “Số hđ” (Số hóa đơn) nhập số hóa đơn nhập hàng của ncc.

Nếu không nhớ số hóa đơn thì nhất nút enter và chương trình hiện lên danh sách các hóa đơn còn chưa tất toán cho nhà cung cấp hiện thời. Chọn hóa đơn theo yêu cầu.

Nhập số tiền thanh toán cho ncc vào ô “Tiền tt”. Khi đó, chương trình sẽ tính ra số tiền còn phải chi ở hóa đơn này là bao nhiêu, hiển thị ở ô “Tiền còn phải trả 2”.

Nhập tiếp các hóa đơn khác nếu khoản tiền trả là của nhiều hóa đơn.

 • Lập phiếu chi với mã giao dịch “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”

Trường hợp muốn chỉ rõ chi tiền cho hóa đơn nào thì nhấp chuột vào nút “Chọn hđ” hoặc vào menu “Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn”, sau đó thực hiện phân bổ.

Hướng dẫn về cách phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn xem tại <link>.

Các hóa đơn đã được phân bổ sẽ hiện số hóa đơn cạnh nút “Chọn hđ” 

Lưu ý: Người dùng sẽ không sửa, xóa được phiếu chi này nữa do đã có phát sinh phân bổ. Muốn sửa, xóa được thì phải xóa các phân bổ đã thực hiện.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận