Chi trả nợ cho nhiều nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Hạch toán

Trên thực tế có một số trường hợp xảy ra là lập phiếu thanh toán cho nhiều mã nhà cung cấp  khác nhau.

Nợ TK 331              Phải trả cho người bán: chi tiết cho nhiều nhà cung cấp.

Có TK 111, 112              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay ngân hàng.

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền mặt.

  • Màn hình cập nhật thông tin

Mã giao dịch: Chọn “3 – Chi cho nhiều nhà cung cấp”

Mã ncc ở khung “Thông tin chung”: nhập người nhận tiền, được thể hiện trên chứng từ in ấn. Còn các mã nhà cung cấp ở chi tiết sẽ được theo dõi công nợ.

Mã ncc tại tab “1. Chi tiết”: Ở các dòng chi tiết cho phép mỗi dòng nhập cho một mã nhà cung cấp riêng.

Chọn hđ: Sau khi lưu phiếu thanh toán, người dùng muốn nếu phân bổ cho hóa đơn nào thì thực hiện phân bổ cho hóa đơn đó bằng cách chọn “Chọn hđ“ (Số hóa đơn).

Và thực hiện phân bổ:

Sau khi thực hiện phân bổ, chương trình hiển thị số hóa đơn bên cạnh nút “Chọn hđ”.

Xem thêm hướng dẫn phân bổ tại: Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận