Chi trả công nợ tiền ngoại tệ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 03/06/2021 – Ngày cập nhật: 03/06/2021

1. Chức năng

Chi tiền thanh toán công nợ ngoại tệ.

2. Hướng dẫn nhập liệu

2.1. Ứng trước tiền cho người bán bằng tiền vay

Menu thực hiện

  •  Mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.

Chọn mã giao dịch “9 – Trả trước cho nhà cung cấp (n.tệ), chi khác (n.tệ)” và chọn đồng tiền ngoại tệ giao dịch.

Tỷ giá ghi có tài khoản tiền vay ngoại tệ là “TGGD”.

Tỷ giá ghi nợ của tài khoản công nợ cũng là TGGD. Không có chênh lệch tỷ giá.

2.2. Ứng trước tiền cho người bán bằng tiền gửi

Menu thực hiện

  •  Mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.

Chọn mã giao dịch “9 – Trả trước cho nhà cung cấp (n.tệ), chi khác (n.tệ)” và chọn đồng tiền ngoại tệ giao dịch.

Tỷ giá ghi có tài khoản tiền gửi ngoại tệ là “TGGS 1”.

Tỷ giá ghi nợ của tài khoản công nợ là TGGD. 

Ta có thể sử dụng mã gd số “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác” để thực hiện giao dịch ứng trước cho khách hàng, tuy nhiên phải đánh dấu vào ô “[x] Sửa tggs” và tại trường “TGGS 2” nhập bằng tỷ giá giao dịch.

2.3. Trả tiền cho người bán bằng tiền vay

Menu thực hiện

  •  Mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.

Chọn mã giao dịch 1 – nếu tài khoản công nợ phải trả tính tggs theo phương pháp đích danh – theo tỷ giá trên hóa đơn.

Chọn mã giao dịch 2 – nếu tài khoản công nợ phải trả tính tggs theo phương pháp trung bình di động.

Chọn đồng tiền giao dịch ngoại tệ.

Nhập tài khoản ghi có – 3412 và tỷ giá giao dịch.

Tỷ giá ghi sổ của tk ghi nợ – 3312 được chương trình tự xác định.

Tiền chênh lệch do chênh lệch “tỷ giá giao dịch” và “tỷ giá ghi sổ 2” được thể hiện ở cột “Tiền cltg VND” (Tiền chênh lệch tỷ giá VND) và hạch toán vào lãi lỗ (chi phí) tài chính.

2.4. Trả tiền cho người bán bằng tiền gửi

Menu thực hiện

  •  Mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.

Chọn mã giao dịch 1 – nếu tài khoản công nợ phải trả tính tggs theo phương pháp đích danh – theo tỷ giá trên hóa đơn.

Chọn mã giao dịch 2 – nếu tài khoản công nợ phải trả tính tggs theo phương pháp trung bình di động.

Chọn đồng tiền giao dịch ngoại tệ.

Nhập tài khoản ghi có – 1122 và tỷ giá ghi sổ 1.

Tỷ giá ghi sổ của tài khoản 3312 do chương trình tự xác định.

Tiền chênh lệch do chênh lệch “tỷ giá ghi sổ 1” và “tỷ giá ghi sổ 2” được thể hiện ở cột “Tiền cltg VND” (Tiền chênh lệch tỷ giá VND) và hạch toán vào lãi lỗ (chi phí) tài chính.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận