Chi phí thầu phụ – TK 154, 6277 (thầu phụ)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 25/06/2021 – Ngày cập nhật: 29/06/2021

1. Hạch toán

Hạch toán: 

Nợ Tk 154, 6277

Nợ Tk 1331

Có 331.

Lưu ý:

    • Trường hợp hóa đơn của nhà thầu phụ chỉ rõ cho từng công trình, hạng mục công trình thì hạch toán trực tiếp vào tk 154.
    • Trường hợp hóa đơn của nhà thầu phụ chung cho nhiều công trình, hạng mục công trình thì hạch toán vào tk 6277 và phân bổ vào cuối kỳ.
    • Dự toán, hợp đồng với nhà thầu phụ và hóa đơn của nhà thầu phụ nên tách cho từng công trình, hạng mục công trình.

2. Hướng dẫn thực hiện

Ví dụ nhập liệu tại menu “hóa đơn mua dịch vụ”.

Chi phí trực tiếp cho dự án nào thì chỉ rõ cho dự án đó, dựa trên dự toán và hợp đồng với thầu phụ.

Nếu chi phí thầu phụ cho nhiều dự án thì đưa vào một dự án chung (gián tiếp), cuối kỳ phân bổ cho các dự án trực tiếp.

Số liệu đã cập nhật có thể xem tại các báo cáo:

+ Tổng hợp \ Tra cứu số liệu \ Bảng kê chứng từ.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê chứng từ theo dự án.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận