Chi phí nhân công – Tk 622, 6271

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Hạch toán

Cập nhật chi phí nhân công trong kỳ để tính giá thành sản xuất.

Hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm

Nợ 622, 6271 – Chi tiết cho các đối tượng tập hợp chi phí

Có 334 – Lương phải trả

Có 3383 – Bảo hiểm xã hội – doanh nghiệp trả

Có 3384 – Bảo hiểm y tế – doanh nghiệp trả

Có 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp – doanh nghiệp trả

Có 3382 – Kinh phí công đoàn – doanh nghiệp trả

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán

Xem hướng dẫn tại phiếu kế toán.

và tại “Tính và hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm

Tùy theo kiểu tập hợp chi phí mà cần nhập đầy đủ các trường theo yêu cầu: mã sp, lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (phân xưởng, công đoạn sx, bộ phận hạch toán).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận