Chi phí nhân công – Tk 622, 6231, 6271

  •  
  •  
  •  
  •  
Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 24/06/2021

1. Hạch toán

Nợ 622, 6231, 6271 – Chi tiết cho các dự án

Có 334 – Lương phải trả

Có 3383 – Bảo hiểm xã hội – doanh nghiệp trả

Có 3384 – Bảo hiểm y tế – doanh nghiệp trả

Có 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp – doanh nghiệp trả

Có 3382 – Kinh phí công đoàn – doanh nghiệp trả

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán

Xem hướng dẫn tại phiếu kế toán.

và tại “Tính và hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm”.

  • Màn hình cập nhật thông tin

+ Mã dự án: Theo dõi chi phí nhân công cho mã dự án nào thì nhập hoặc chọn mã vào cột “Mã dự án”.

Nếu chi phí nhân công thực hiện cho nhiều dự án mà chưa tách được ngay từ đầu thì hạch toán vào dự án “gián tiếp” – chung cho nhiều dự án, cuối tháng thực hiện phân bổ.

  • Báo cáo

+ Tổng hợp \ Tra cứu số liệu \ Bảng kê chứng từ.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê chứng từ theo dự án

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận