Chi phí nguyên vật liệu – Tk 621, 6272

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Hạch toán

Hạch toán: 

Nợ Tk 621, 6271

Có Tk 152

Có Tk 155 (bán thành phẩm)

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tồn kho/Phiếu xuất kho

Xem hướng dẫn tại Phiếu xuất kho.

Sử dụng mã giao dịch “4 – Xuất cho sản xuất”.

Tùy theo kiểu tập hợp chi phí mà cần nhập đầy đủ các trường theo yêu cầu: mã sp, lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (phân xưởng, công đoạn sx, bộ phận hạch toán).

  • Tiện ích nhập các phiếu xuất nvl theo định mức

Xem hướng dẫn tại “Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất dựa vào định mức

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận