Chi phí nguyên vật liệu – Tk 621, 6232, 6272

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 25/06/2021

1. Hạch toán 

Hạch toán: 

Nợ Tk 621, 6232, 6272

Có Tk 152

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

+ Trường hợp xuất từ kho cho dự án, công trình:

Tồn kho/Phiếu xuất kho

Xem hướng dẫn tại Phiếu xuất kho.

+ Trường hợp nhập mua xuất thẳng cho dự án, công trình:

Mua hàng / Nhập mua hàng / Nhập mua xuất thẳng.

Xem hướng dẫn tại Nhập mua xuất thẳng.

  • Màn hình thông tin nhập liệu

+ Trường hợp xuất từ kho cho dự án, công trình:

Mã giao dịch: Chọn “4 – Xuất cho sx, sửa chữa, sử dụng”.

Mã dự án: Chọn mã dự án.

+ Trường hợp nhập mua xuất thẳng cho dự án, công trình:

  • Báo cáo

Số liệu đã cập nhật có thể xem tại:

+ Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Bảng kê phiếu xuất – 1 màn hình.

+ Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Tổng hợp hàng xuất.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo chi phí NVL \ Bảng kê xuất vật tư theo dự án.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo chi phí NVL \ Tổng hợp xuất vật tư theo dự án.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận