Chi phí khấu hao TSCĐ – Tk 6274

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 6274

Có TK 214

2. Hướng dẫn thực hiện

Hàng kỳ thực hiện tính và hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ.

Để thực hiện tính toán và hạch toán chi phí khấu hao thì có 2 phương án sau.

1. Trích khấu hao thực hiện riêng và sau đó hạch toán tại menu “phiếu kế toán”.

Tùy theo kiểu tập hợp chi phí mà cần phải tính toán chi tiết theo các đối tượng theo yêu cầu: mã sp, lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (phân xưởng, công đoạn sx, bộ phận hạch toán).

2. Trường hợp sử dụng phân hệ quản lý tscđ có thể lên báo cáo phân bổ khấu hao tscđ để làm cơ sở nhập vào “phiếu kế toán” hoặc thực hiện tại menu “tạo bút toán chi phí khấu hao tscđ”.

Cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo đúng kiểu tập hợp chi phí cho các tài khoản tập hợp phân bổ chi phí liên quan tại các màn hình: khai báo tscđ, hệ số phân bổ khấu hao.

Ví dụ, màn hình khai báo TSCĐ:

và màn hình khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ:

Hướng dẫn chi tiết hơn xem tại “phân hệ quản lý tscđ”, thực hiện theo các bước sau:

   1. Tính khấu hao TSCĐ
   2. Khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ
   3. Tính phân bổ khấu hao TSCĐ
   4. Tạo bút toán chi phí khấu hao TSCĐ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận