Chi phí khác bằng tiền khác – Tk 6278

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Hạch toán

Hạch toán:

Nợ TK 6278 Chi phí bằng tiền khác

Có TK 1111, 1121 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Chi tiền ngân hàng

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Chi tiền mặt

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Mua dịch vụ và hàng hóa khác/Thanh toán tạm ứng.

  • Ví dụ về màn hình chi phí bằng tiền khác

Tùy theo kiểu tập hợp chi phí mà cần nhập đầy đủ các trường theo yêu cầu: mã sp, lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (phân xưởng, công đoạn sx, bộ phận hạch toán).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận