Chi phí khác bằng tiền khác – Tk 6238, 6278

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 24/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 6238, 6278 – Chi phí bằng tiền khác

Có TK 1111, 1121, 141 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Chi tiền ngân hàng

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Chi tiền mặt

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Mua dịch vụ và hàng hóa khác/Thanh toán tạm ứng.

  • Ví dụ về màn hình chi phí bằng tiền khác

Chi phí trực tiếp cho dự án nào thì chỉ rõ cho dự án đó.

Nếu chi phí chung cho nhiều dự án thì đưa vào một dự án chung (gián tiếp), cuối kỳ phân bổ cho các dự án trực tiếp.

  • Báo cáo

Số liệu đã cập nhật có thể xem tại:

+ Tổng hợp \ Tra cứu số liệu \ Bảng kê chứng từ.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê chứng từ theo dự án.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận