Chi phí dịch vụ mua ngoài – Tk 6277

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 23/06/2021

1. Hạch toán

Các chi phí dịch vụ có thể là: tiền thuê văn phòng, điện, nước, internet, tiền quảng cáo, tiền bảo hiểm…

1. Trường hợp giá trị dịch vụ được hạch toán toàn bộ vào kỳ phát sinh

Nợ Tk 6277

Nợ Tk 1331

Có 331, 111, 112

2. Trường hợp giá trị dịch vụ được phân bổ dần hàng kỳ

Nợ Tk 6277

Có Tk 242

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Giá trị dịch vụ được hạch toán toàn bộ vào kỳ phát sinh – Nợ TK 6277/Có TK 331

Nếu chưa thanh toán cho nhà cung cấp thì được nhập tại menu “hóa đơn mua dịch vụ

Nếu thanh toán ngay cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, tiền gửi thì nhập tại menu “phiếu chi tiền ngân hàng”, “phiếu chi tiền mặt” (sử dụng mã gd = 8) hoặc “phiếu thanh toán tạm ứng”.

Tùy theo kiểu tập hợp chi phí mà cần nhập đầy đủ các trường theo yêu cầu: mã sp, lsx (lệnh sản xuất), mã bpht (phân xưởng, công đoạn sx, bộ phận hạch toán).

2.2. Giá trị dịch vụ được phân bổ dần hàng kỳ – Nợ TK 6277/Có TK 242

Một số trường hợp tiền được trả trước cho người bán và chi phí được phân bổ hàng kỳ khi sử dụng dịch vụ. Ví dụ như tiền thuê nhà xưởng, tiền bảo hiểm cháy nổ…

Có 2 phương án:

  1. Tính toán phân bổ chi phí bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm.
  2. Sử dụng phần mềm để theo dõi khoản chi phí trả trước, định kỳ tính và tạo bút toán phân bổ chi phí chuyển vào sổ cái.

Phương án 1: Nhập liệu tại “Tổng hợp/Phiếu kế toán

Phương án 2: Sử dụng chức năng khai báo bút toán phân bổ  định kỳ và sau đó định kỳ thực hiện tạo bút toán hạch toán vào sổ cái. Xem hướng dẫn tại:

  1. Khai báo bút toán phân bổ định kỳ
  2. Tạo bút toán phân bổ định kỳ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận