Chi phí CCDC – Tk 6233, 6273

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 24/06/2021

1. Hạch toán

1. Trường hợp CCDC mua về và đưa hết vào chi phí sản xuất trong kỳ

Nợ TK 6233, 6273

Nợ TK 1331

Có TK 331

2. Trường hợp CCDC được xuất từ kho và đưa hết chi phí sản xuất trong kỳ

Nợ TK 6233, 6273

Có TK 153

3. Trường hợp CCDC mua về hoặc xuất từ kho nhưng được phân bổ cho nhiều kỳ

Nợ TK 6233, 6273

Có TK 242

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn chung

Chi phí CCDC trực tiếp cho dự án nào thì chỉ rõ cho dự án đó.

Nếu chi phí CCDC chung cho nhiều dự án thì đưa vào một dự án chung (gián tiếp), cuối kỳ phân bổ cho các dự án trực tiếp.

2.2. Trường hợp CCDC mua về đưa hết chi phí sx trong kỳ – Nợ TK 6233, 6273/Có TK 331

Trường hợp CCDC mua về đưa hết chi phí sx trong kỳ thực hiện tại menu:

Mua hàng/Mua dịch vụ và hàng hóa khác/Mua dịch vụ và hàng hóa khác.

2.3. Trường hợp CCDC xuất kho và đưa hết vào chi phí sx trong kỳ – Nợ TK 6233, 6273/Có TK 153

Trường hợp CCDC xuất kho và đưa hết vào chi phí sx trong kỳ thực hiện tại menu:

Tồn kho/Xuất kho

Mã giao dịch: Sử dụng mã giao dịch “4 – Xuất cho sx, sửa chữa, sử dụng”.

2.4. Trường hợp CCDC được phân bổ nhiều kỳ – Nợ TK 6233, 6273/Có TK 242

CCDC khi mua về đưa luôn vào sử dụng hoặc xuất kho đưa vào sử dụng và được phân bổ nhiều kỳ thì theo dõi trên tài khoản 242 và định kỳ trích một phần giá trị đưa vào chi phí.

Để thực hiện tính toán trích chi phí và hạch toán trên phần mềm thì có các phương án sau.

1. Trích chi phí thực hiện riêng bên ngoài và sau đó hạch toán vào phần mềm tại menu “phiếu kế toán”.

2. Trường hợp sử dụng phân hệ quản lý ccdc thì có thể lên báo cáo trích chi phí ccdc để làm cơ sở nhập vào “phiếu kế toán” hoặc thực hiện tại menu “tạo bút toán phân bổ cp ccdc”.

Cần cập nhập đầy đủ các trường thông tin tập hợp chi phí liên quan tại các menu: khai báo ccdc, hệ số phân bổ chi phí.

Ví dụ, màn hình khai báo CCDC:

và màn hình khai báo hệ số phân bổ chi phí CCDC:

Hướng dẫn chi tiết hơn xem tại “phân hệ quản lý ccdc”, thực hiện theo các bước sau:

   1. Tính trích chi phí CCDC
   2. Khai báo hệ số phân bổ chi phí CCDC
   3. Tính phân bổ chi phí CCDC
   4. Tạo bút toán chi phí CCDC.

2.5. Báo cáo

Số liệu đã cập nhật có thể xem tại:

+ Tổng hợp \ Tra cứu số liệu \ Bảng kê chứng từ.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê chứng từ theo dự án.

+ Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận \ Bảng kê tổng hợp số phát sinh theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận