Chi mua hàng thanh toán ngay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 152, 156                Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa

Nợ TK 1331                               Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

Có TK 111, 112             Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Khai báo về xử lý trùng hạch toán

Khi mua hàng thanh toán ngay thì 2 chứng từ phiếu nhập mua và phiếu chi tiền bị trùng hạch toán nên cần phải khai báo về xử lý trùng hạch toán.

Vẫn phải nhập cả phiếu nhập hàng mua và phiếu chi thanh toán.

Xem hướng dẫn khai báo tại <Mua hàng trả tiền ngay>.

Phiếu nhập mua sẽ lưu số liệu hàng hóa mua vào vào sổ kho và thông tin hóa đơn gtgt đầu vào vào sổ kê khai thuế. Còn phiếu chi sẽ lưu hạch toán vào sổ cái.

  • Menu thực hiện

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay ngân hàng.

Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền mặt.

  • Màn hình nhập thông tin

Mã giao dịch: Chọn “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”.

Nhập thông tin hóa đơn gtgt đầu vào

Hóa đơn gtgt đầu vào đã được nhập bên phiếu nhập mua.

Lưu ý: Mua hàng chi tiền ngay thì hóa đơn được xem là tất toán luôn nên không sử dụng được mã gd = 1. Khi sử sử dụng mã gd = 2 cũng không phân bổ tiền cho hóa đơn được.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận