Cập nhật thông tin nhân viên

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Khai báo, lưu trữ các thông tin như: họ tên, ngày sinh, CMND, ngày cư trú, mã số thuế, ngày ký hợp đồng lao động…

Cập nhật các loại giảm trừ như giảm trừ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các giảm trừ khác (các khoản giảm trừ theo quy định).

Cập nhật người phụ thuộc khi đối tượng nộp thuế có trợ cấp nuôi dưỡng.

2. Hướng dẫn nhập liệu

  • Menu thực hiện

Thuế thu nhập cá nhân\Cập nhật thông tin nhân viên.

  • Màn hình nhập thông tin

Màn hình khai báo thông tin nhân viên:

Màn hình khai báo thông tin giảm trừ:

Màn hình khai báo thông tin người phụ thuộc:

  • Giải thích một số trường thông tin

+ Đối tượng cư trú: Cả 2 đối tượng này đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên phạm vi chịu thuế và thuế suất áp dụng đối với hai đối tượng này lại khác nhau.

Khi cập nhật thu nhập/giảm trừ theo biểu thuế lũy tiến: chỉ nhập các mã nhân sự có thuộc đối tượng là “Cư trú” và có chọn “Ký hợp đồng lao động >= 3 tháng”. 

Làm căn cứ tính toán các chỉ tiêu thu nhập dành cho đối tượng cư trú có hợp đồng lao động lớn hơn hoặc nhỏ hơn 3 tháng, đối tượng không cư trú.

+ Tính thuế TNCN (thu nhập cá nhân): Dùng để khai báo tính thuế hay không tính thuế trong các trường hợp được miễn thuế theo quy định.

+ Mã bộ phận: Dùng để quản lý thông tin nhân viên thuộc phòng ban nào.

+ Trong khu kinh tế: Dùng để khai báo đối tượng thuộc khu kinh tế hay ngoài khu kinh tế.

+ Ủy quyền quyết toán: Dùng để khai báo ủy quyền hay không ủy quyền cho công ty quyết toán thuế hộ theo quy định. Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân.

+ Ký hợp đồng lao động >= 3 tháng: Dùng để khai báo có hoặc không có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng.

+ Tính giảm trừ cho bản thân (Tab thông tin giảm trừ): Dùng để khai báo tính giảm trừ hay không tính giảm trừ cho bản thân theo quy định.

+ Mức giảm trừ (Tab thông tin giảm trừ): Mức giảm trừ bản thân hàng tháng của nhân viên theo quy định nhà nước.

Tiền giảm trừ cho bản thân được khai báo ngầm định ở Tham số hệ thống số thứ tự 1020 và 1025.

+ Khai báo thông tin người phụ thuộc (Tab người phụ thuộc): Để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng.

+ Mức giảm trừ (Tab người phụ thuộc): Mức giảm trừ gia cảnh hàng tháng của nhân viên theo quy định nhà nước.

Tiền giảm trừ cho người phụ thuộc được khai báo ngầm định ở Tham số hệ thống số thứ tự 1030 và 1035.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận