1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Vào số dư ban đầu
 4. Phân hệ dự án, công trình
 5. Cập nhật số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn

Cập nhật số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 13/07/2021

1. Chức năng

Cập nhật số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn.

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số thực hiện ban đầu của các dự án theo giai đoạn một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ thực hiện kết chuyển tại menu “Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Kết chuyển số thực hiện dự án theo giai đoạn sang năm sau.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Vào số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn.

 • Các bước thực hiện

Khi vào menu hiện màn hình điều kiện lọc.

Nhấn “Nhận”. Màn hình hiển thị danh sách các số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn theo điều kiện lọc.

Nhấn “Mới” trên thanh công cụ, màn hình thông tin nhập số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn.

Lưu ý: 

   • Giá trị đã xuất hóa đơn và giá trị đã thanh toán phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị nghiệm thu, nếu không chương trình cảnh báo.

   • Mỗi giai đoạn của 1 dự án chỉ vào số thực hiện ban đầu 1 lần, và chỉ vào số thực hiện ban đầu cho giai đoạn chưa được cập nhật nghiệm thu tại “Dự án, công trình\Danh mục\Cập nhật giá trị nghiệm thu”, nếu không chương trình cảnh báo.

Màn hình kết quả sau khi cập nhật số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn:

 • Hướng dẫn chung khi cập nhật số thực hiện ban đầu

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

 • Import số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn từ tệp excel

Số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận