Cập nhật số liệu kiểm kê

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Chức năng

Cập nhật số liệu kết quả kiểm kê vật tư hàng hóa làm cơ sở để tính và tạo bút toán chênh lệch giữa số liệu kiểm kê và số liệu sổ sách.

Chênh lệch giữa số liệu kiểm và sổ sách có thể tạo tại Phiếu xuất chênh lệch hoặc cập nhật thủ công tại phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Tồn kho\Kiểm kê tồn kho\Cập nhật số liệu kiểm kê.

Khi truy cập menu sẽ hiển thị màn hình điều kiện lọc:

 

Sau khi bấm nhận chương trình lọc danh sách số liệu kiểm kê theo điều kiện đã nhập.

Thực hiện thêm mới, sửa, xóa.

Màn hình nhập/sửa số liệu:

Các trường hiển thị gồm có: Mã kho, mã dự án, mã vật tư, mã lô, đvt và SL kiểm kê.

Tùy theo kho có theo dõi theo dự án hay không mà chương trình sẽ bỏ qua hay bắt nhập trường mã dự án.

Tùy theo vật tư có theo dõi theo lô hay không mà chương trình bắt nhập hay bỏ qua trường mã lô.

Tùy theo vật tư có theo dõi theo 2 đơn vị tính hay không mà chương trình bắt nhập hay bỏ qua trường đơn vị tính.

3. Nhập (import) số liệu kiểm kê từ excel

Số liệu kiểm kê có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận