Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Dùng để cập nhật các phát sinh tất cả các loại thu nhập cho các cá nhân cư trú hay không cư trú áp dụng theo thuế suất toàn phần.

Sau khi cập nhật các phát sinh, chạy menu “Tính thuế thu nhập cá nhân” số liệu sẽ lên ở mẫu báo cáo mẫu 06/KK-TNCN.

2. Hướng dẫn nhập liệu

  • Menu thực hiện

Thuế thu nhập cá nhân\Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần.

  • Màn hình nhập thông tin

  • Một số lưu ý khi cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần

+ Mã thu nhập: Chỉ lấy các mã thu nhập có khai báo “Kiểu tính thuế” là “Toàn phần” được khai báo trong Danh mục thu nhập tính thuế.

+ Mã nhân viên: Lấy mã nhân viên từ phần “Cập nhật thông tin nhân viên”.

+ Thu nhập: Nhập thu nhập của các cá nhân.

+ Tiền giảm trừ: Nhập tiền giảm trừ nếu có.

+ TN (thu nhập) tính thuế: TN tính thuế = Thu nhập – Tiền giảm trừ.

+ Mã thuế: Mã thuế tương ứng với từng loại mã thu nhập, chương trình sẽ thể hiện từng loại thuế suất toàn phần cho cá nhân cư trú (hay cá nhân không cư trú). Mã thuế suất được khai báo trong menu “Danh mục thuế toàn phần”.

+ Thuế: Thuế = TN tính thuế * % thuế suất.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận