Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Dùng để cập nhật các phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền kinh doanh cho các cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được áp dụng theo thuế suất lũy tiến.

Khai báo thông tin nhân viên là các cá nhân có cư trú hay không cư trú, có hợp đồng lao động trên 3 tháng tại menu Cập nhập thông tin nhân viên.

Cập nhật các phát sinh từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân cư trú, khi đã chạy tính thuế thu nhập cá nhân số liệu sẽ lên ở mẫu báo cáo 05/KK-TNCN.

2. Hướng dẫn nhập liệu

  • Menu thực hiện

Thuế thu nhập cá nhân\Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến.

  • Màn hình nhập thông tin

  • Một số lưu ý khi cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến

+ Loại chứng từ:

1 – Cập nhật phát sinh trong kỳ: Dùng để cập nhật phát sinh thu nhập.

2 – Cập nhật điều chỉnh quyết toán năm: Dùng để cập nhật, điều chỉnh các phát sinh thu nhập không tham gia tính thuế tháng/quý nhưng có tham gia tính thuế quyết toán năm.

+ Mã thu nhập: Chỉ lấy các mã thu nhập có khai báo “Kiểu tính thuế” là “Lũy tiến” được khai báo trong Danh mục thu nhập tính thuế.

+ Mã nv (mã nhân viên): Lấy mã nhân viên từ phần “Cập nhật thông tin nhân viên”.

+ TN khác (thu nhập khác): Nếu nhân viên có thêm thu nhập khác ngoài tiền lương, tiền công, tiền kinh doanh thì nhập tại đây.

+ Thu nhập: Thu nhập = Lương + TN khác.

+ Tiền giảm trừ:

Tất cả các loại giảm trừ ở menu “Danh mục giảm trừ” thì đã được khai báo ở menu “Cập nhật thông tin nhân viên” và không cần phải nhập lại ở cột ‘Tiền giảm trừ’.

Cột trường ‘Tiền giảm trừ’ chỉ nhập liệu khi chưa khai báo mã giảm trừ trong danh mục giảm trừ và các phát sinh ít xảy ra.

Khi chạy menu “Tính thuế thu nhập cá nhân” chương trình tự động giảm trừ áp các loại tiền giảm trừ của từng đối tượng nộp thuế khi lên số liệu báo cáo.

+ TN (thu nhập) tính thuế: Thu nhập tính thuế = Thu nhập – Tiền giảm trừ.

+ Tiền lương và tiền thuế TNCN (thu nhập cá nhân) ngoại tệ:

Chương trình cho lựa chọn có/không sử dụng trường tiền lương và thuế thu nhập cá nhân ngoại tệ được khai báo ở phân hệ Hệ thống/ Cập nhật số liệu/ Khai báo các tham số tùy chọn, dòng số thứ tự 1015.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận