Cập nhật giá trị xuất hóa đơn và thu tiền của dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 23/06/2021

Khi xuất hóa đơn và thu tiền của dự án thì thực hiện tại các màn hình lập các chứng từ tương ứng.

Cần phải chỉ rõ xuất hóa đơn và thu tiền cho dự án nào, không cần chỉ rõ thuộc giai đoạn nào. Chương trình sẽ xác định xuất hóa đơn và thu tiền cho giai đoạn nào dựa vào giá trị thực hiện.

Ví dụ về xuất hóa đơn cho dự án:

Menu thực hiện: Bán hàng \ Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\ Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Ví dụ về thu tiền của dự án:

Menu thực hiện: Bán hàng \ Thu tiền \ Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận