Cập nhật giá trị thực hiện (nghiệm thu) theo giai đoạn của dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 23/06/2021

1. Chức năng

Cập nhật giá trị thực hiện (nghiệm thu) của dự án theo giai đoạn, phục vụ lên các báo cáo liên quan đến xuất hóa đơn và thu tiền theo giai đoạn.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Cập nhật giá trị nghiệm thu.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu hiện màn hình điều kiện lọc.

Nhấn “Nhận”.Màn hình hiển thị danh sách giá trị nghiệm thu của các dự án.

Chọn “Mới” để cập nhật thêm giá trị nghiệm thu theo giai đoạn của dự án.

Màn hình cập nhật thông tin giá trị nghiệm thu.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận