Cập nhật giá cho các phiếu nhập bán thành phẩm, thành phẩm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 22/06/2021

1. Chức năng

Áp giá cho các phiếu nhập thành phẩm và bán thành phẩm sau khi giá đã tính bước trước “Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm”. 

Đồng thời chương trình sẽ cập nhật lại trường tiền phát sinh ở các sổ kế toán có liên quan.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tính và cập nhật giá sản phẩm\Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm.

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện cập nhật

Truy cập menu Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm, chương trình hiển thị màn hình:

Nếu cập nhật lần đầu thì cập nhật cho toàn bộ các sản phẩm.

Có thể chỉ cập nhật cho một số sản phẩm sau khi có tính toán lại giá thành cho những sản phẩm đó.

Bước 2. Thực hiện cập nhật

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm (phiếu nhập với mã gd = 4 và các mã vật tư có loại là 51 – thành phẩm) sau khi đã được tính và cập nhật lại các sổ sách kế toán có liên quan.

Thực hiện xong, chương trình hiển thị thông báo:

Để kiểm tra kết quả cập nhật có thể vào xem báo cáo “Tồn kho \ Báo cáo nhập kho \ Bảng kê phiếu nhập”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận