Cập nhật các phát sinh cho dự án theo mã dự toán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

Cần phải khai báo hiển thị cột “Mã dự toán” tại các màn hình nhập liệu để có thể nhập được trường mã dự toán.

Khai báo hiện/ẩn cột “Mã dự toán” và vị trí của cột này xem tại Khai báo hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch.

Ví dụ 1: Xuất NVL cho dự án.

Nếu công trình có khai báo dự toán theo mã vật tư thì khi lập phiếu xuất chương trình sẽ tự động lấy mã dự toán bằng mã vật tư từ cột nhập mã vật tư.

Ví dụ 2: Hạch toán chi phí nhân công

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận