Các tiện ích khi lập chứng từ ngoại tệ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 05/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/07/2021

1. Khai báo tỷ giá giao dịch ngầm định

Khi nhập các giao dịch ngoại tệ thì chương trình sẽ lấy tỷ giá giao dịch quy đổi ngầm định là tỷ giá được khai báo trong danh mục tỷ giá và có ngày gần nhất trước đó so với ngày phát sinh của chứng từ.

Các thao tác thực hiện:

  • Menu thực hiện: Hệ thống\Danh mục tỷ giá.
  • Nhấn mới để thêm.

Ví dụ: Khai báo tỷ giá của USD ngày 01/11/2020 là 23.175

Khi lập chứng từ ngoại tệ, ví dụ nhận ứng trước tiền hàng ngoại tệ, chương trình ngầm định lấy tỷ giá giao dịch của tk tiền ngoại tệ 11221 là 23.175 (giả sử trong thời gian từ 1-20.11.2020 tỷ giá không thay đổi).

2. Sửa trường tiền

Trong một số trường hợp, nghiệp vụ phát sinh có tiền hàng, tiền thuế khác với trường tiền được tính toán theo công thức do tính toán theo công thức bị sai số do làm tròn.

Ví dụ: tiền hàng = số lượng * đơn giá, tiền theo đồng tiền hạch toán = tiền ngoại tệ * tỷ giá, tiền thuế = tiền hàng * thuế suất thì các trường này nhận giá trị tính toán mà không được nhập và bị có thể bị sai do làm tròn khi tính toán.

Khi này ta đánh dấu vào ô sửa trường tiền, sửa tiền thuế thì sẽ được phép sửa các trường này.

Các thao tác thực hiện:

  • Menu thực hiện: Tại các màn hình lập chứng từ
  • Đánh dấu [x] vào ô “[x] Sửa trường tiền” và/hoặc “[x] Sửa tiền thuế”.

Ví dụ: Nhập khẩu màn hình led 40 inch, số lượng là 11 cái, đơn giá là 545.46 usd, Trên hóa đơn mua hàng nhập khẩu, tổng tiền hàng được tính chẵn là 6.000 usd.

Khi lập chứng từ nhập khẩu, nhập trên phần mềm đơn giá của hàng hóa như trên hóa đơn, thì tổng tiền hàng đang là 6000.06 usd lệch so với hóa đơn.

Trường hợp này đánh dấu vào ô Sửa trường tiền, và sửa lại tiền hàng usd là 6000 để tổng tiền thanh toán khớp với hóa đơn.

3. Áp tỷ giá giao dịch bằng tỷ giá ghi sổ

Trong một số trường hợp khi có phát sinh nghiệp vụ đối với các tài khoản có gốc ngoại tệ, thì trường tỷ giá ghi sổ sẽ do phần mềm tính toán theo phương pháp tính tỷ giá ghi sổ đã lựa chọn, người sử dụng không phải nhập. Tuy nhiên sẽ có trường hợp người sử dụng không muốn có chênh lệch tỷ giá và muốn lấy tỷ giá giao dịch bằng tỷ giá ghi sổ.

Các thao tác thực hiện:

 • Menu thực hiện:
  • Tiền mặt/Chi tiền ngân hàng.
  • Tiền mặt/Chi tiền mặt.
  • Mua hàng/Thanh toán/Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.
  • Mua hàng/Thanh toán/Thanh toán bằng tiền mặt.
 • Đánh dấu vào ô “[x] Áp TGGD=TGGS”.

Ví dụ: Chuyển tiền giữa 2 ngân hàng và không muốn có chênh lệch tỷ giá.

4. Sửa tỷ giá ghi sổ (tggs)

Đối với các tài khoản theo dõi ngoại tệ thì trường tggs do phần mềm tính toán theo phương pháp tính tggs đã được khai báo, và không phải nhập. Tuy nhiên có trường hợp người sử dụng muốn nhập tggs với tỷ giá đích danh theo mong muốn.

Các thao tác thực hiện:

 • Menu thực hiện:
  • Tiền mặt/Chi tiền ngân hàng.
  • Tiền mặt/Chi tiền mặt.
  • Tiền mặt/Thu tiền ngân hàng.
  • Tiền mặt/Thu tiền mặt.
  • Mua hàng/Thanh toán/Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.
  • Mua hàng/Thanh toán/Thanh toán bằng tiền mặt.
  • Bán hàng/Thu tiền/Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.
  • Bán hàng/Thu tiền/Thu tiền bán hàng – tiền mặt.
 • Đánh dấu vào ô “[x] Sửa tggs”. Sau đó nhập tỷ giá đích danh cho trường TGGS.

Ví dụ: trong tháng phát sinh nghiệp vụ trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp, khi nhập liệu trên màn hình “Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH” chọn mã gd 2 – Chi cho 1 ncc, chi khác, phải đánh dấu vào ô “[x] Sửa tggs” và tại trường “TGGS 2” nhập bằng tỷ giá giao dịch.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận