Các bước thực hiện lên sổ sách CTGS

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

Các sổ sách chứng từ ghi sổ đều có chung các bước thực hiện nên sẽ trình bày chung ở đây.

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Khi vào menu, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo.

Bước 2: Xem báo cáo

Màn hình hiển thị kết quả theo điều kiện lọc ở trên:

Bước 3.1: Xem chi tiết

Tại dòng ctgs cụ thể bấm vào biểu tượng “Chi tiết” để xem số liệu liên quan đến sổ (báo cáo) đang xem.

Bước 3.2: In, xuất số liệu ra excel

In số liệu

Để in thì chọn biểu tượng “In” trên thanh công cụ. Cần đánh dấu “[x] Chọn” các ctgs muốn in trước khi thực hiện.

Khi đánh dấu [x] vào các dòng chứng từ ghi sổ (>= 2 dòng) thì chương trình sẽ in lần lượt các chứng từ ghi sổ theo cột số thứ tự.

Mỗi một chứng từ ghi sổ được in ra là một file in riêng (Nếu một chứng từ ghi sổ in nhưng có nhiều cột và hết chỗ để in, chương trình sẽ tách file in của một chứng từ thành nhiều file in).

Kết xuất số liệu ra excel

Để xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “Kết xuất” trên thanh công cụ. 

Nếu muốn kết xuất số liệu chi tiết của từng chứng từ ghi sổ thì phải xem “Chi tiết” rồi mới sử dụng chức năng kết xuất.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận