Bù trừ và điều chỉnh công nợ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/06/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

Bù trừ công nợ

Có nhiều trường hợp cần thực hiện bút toán bù trừ công nợ:

  • Bù trừ công nợ của một đối tượng vừa là người mua, vừa là người bán.

Nợ 331 – NCC A

Có 131 – NCC A

  • Bù trừ công nợ giữa 2 đối tượng đều là người bán – ví dụ do hạch toán nhầm đối tượng.

Nợ 331 – NCC A

Có 331 –  NCC B

Điều chỉnh công nợ

Chứng từ phải trả khác sử dụng trong một số trường hợp sau:

  • Trả tiền hàng cho nhà cung cấp nhưng bị thiếu số tiền nhỏ, hạch toán đưa vào thu nhập khác

Nợ  331  Phải trả cho người bán

Có 711 Thu nhập khác.

  • Trả tiền hàng cho nhà cung cấp nhưng bị dư số tiền nhỏ, hạch toán đưa vào chi phí khác.

Nợ 811

Có 331

Sau khi lập chứng từ thì có thể thực hiện phân bổ chứng từ cho hóa đơn cần tất toán nếu có theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo hóa đơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Mua hàng\Thanh toán\Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ.

2.2. trừ công nợ

Màn hình cập nhật:

Trường hợp hạch toán nhiều nợ và nhiều có trong một chứng từ thì phải tách thành các nhóm định khoản 1 nợ / nhiều có hoặc nhiều nợ / 1 có bằng cách đánh số nhóm định khoản. Tổng phát sinh nợ và có trong một nhóm định khoản phải bằng nhau.

Nếu theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn thì thực hiện phân bổ số tiền điều chỉnh cho hóa đơn thì vào menu “Phần bổ tiền đã trả cho các hóa đơn” để thực hiện phân bổ.

Hướng dẫn về cách phân bổ xem tại: Phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn.

2.3. Điều chỉnh giảm công nợ phải trả – xóa số dư nhỏ bên có

Trường hợp hạch toán giảm công nợ, ví dụ xóa số tiền nợ nhỏ, thì sau khi hạch toán, vào menu “Phần bổ tiền đã trả cho các hóa đơn” để thực hiện phân bổ.

Hướng dẫn về cách phân bổ xem tại: Phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn.

2.4. Điều chỉnh trả thừa tiền hàng – xóa số dư nhỏ bên nợ

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận