Bảo trì số liệu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2021

1. Chức năng

Khi sử dụng phần mềm, trong trường hợp do một số nguyên nhân có thể xảy ra việc có một số bản ghi trắng trong cơ sở dữ liệu. Khi này, để xóa các bản ghi trắng đó, người sử dụng có thể sử dụng chức năng “Bảo trì số liệu” trong phần mềm.

2. Menu thực hiện

Chức năng này được thực hiện tại menu:

Hệ thống\Quản lý số liệu\Bảo trì số liệu.

3. Các thao tác thực hiện

Khi chạy menu “Bảo trì số liệu” chương trình hiện lên màn hình.

Chương trình cho phép có/không sao lưu số liệu trước khi bảo trì số liệu.

  • 0 – Không: Không thực hiện sao lưu số liệu.
  • 1 – Có: Có sao lưu số liệu. 

Nếu chọn 1, khi nhấn nhận chương trình sẽ hiện ra màn hình để “Sao lưu (backup) dữ liệu”, tham khảo hướng dẫn tại Sao lưu (backup) dữ liệu.

Nhấn “Nhận” để thực hiện xóa các bản ghi trắng hoặc “Hủy bỏ” để hủy thao tác.

Trong quá trình bảo trì số liệu, chương trình hiện thông báo.

Sau khi thực hiện thành công, chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận