Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/07/2021 – Ngày cập nhật: 21/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Nhóm ts (tài sản): được lấy từ Danh mục nhóm tài sản. Bắt buộc nhập.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận