Báo cáo tổng hợp tăng (giảm) CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 22/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo tổng hợp tăng (giảm) công cụ dụng cụ theo mẫu:

Mẫu báo cáo tổng hợp tăng công cụ dụng cụ:

Mẫu báo cáo tổng hợp giảm công cụ dụng cụ:

Mẫu báo cáo nhóm theo tài khoản chi phí:

Ngoài ra còn có các mẫu nhóm theo:

  • 1 – Theo lý do
  • 2 – Theo loại cc (công cụ)
  • 3 – Theo bpsd (bộ phận sử dụng)
  • 4 – Theo nhóm cc (công cụ)
  • 6 – Theo đvcs (đơn vị cơ sở)
  • 7 – Theo nhóm cc 1
  • 8 – Theo nhóm cc 2
  • 9 – Theo nhóm cc 3

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo tăng giảm CCDC \ Báo cáo tổng hợp tăng (giảm) CCDC.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Kiểu báo cáo: chọn 1 trong 2 để lên báo cáo tổng hợp tăng hoặc giảm của công cụ.

+ Lý do tăng/giảm: được lấy từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Kiểu tổng hợp số liệu: chọn 1 trong các kiểu nhóm.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận