Báo cáo tổng hợp tăng giảm CCDC (2)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo tổng hợp tăng giảm công cụ dụng cụ (2) theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo tăng giảm CCDC \ Báo cáo tổng hợp tăng giảm CCDC (2).

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Nhóm cc: Chọn hoặc tự nhập mã nhóm công cụ, được lấy từ Danh mục nhóm công cụ. Bắt buộc nhập.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận