Báo cáo tổng hợp hàng bán bị trả lại

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 29/07/2021 – Ngày cập nhật: 29/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp hàng bán bị trả lại theo mẫu: 

Mẫu báo cáo không giá vốn, không chiết khấu:

Mẫu báo cáo có giá vốn, không chiết khấu:

Ngoài ra còn có các mẫu:

   • Không giá vốn, có chiết khấu
   • Có giá vốn, có chiết khấu
   • Tính tỷ lệ lãi lỗ, có chiết khấu.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Báo cáo tổng hợp hàng bán bị trả lại.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận