Báo cáo tồn theo kho

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/08/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo tồn theo kho theo mẫu:

Mẫu báo cáo theo cột:

Mẫu báo cáo theo dòng:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Báo cáo tồn theo kho.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kiểu xem: Chọn 1 trong 2 kiểu xem.

+ Đến cuối ngày: Ngày kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã kho: Nhấn phím f11 trên bàn phím, sau đó chọn mã kho cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các vật tư.

+ Các kho gửi bán:

1- Chi tiết theo kho: chi tiết theo từng kho gửi bán đại lý.

2 – Cộng gộp: cộng gộp tất cả các vật tư ở các kho đại lý thành một cột “SL mã kho KDL”.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận