Báo cáo tồn kho theo lô

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/08/2021 – Ngày cập nhật: 05/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo tồn kho theo lô theo 2 mẫu sau.

Mẫu báo cáo theo cột:

Mẫu báo cáo theo dòng:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Báo cáo tồn kho theo lô.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kiểu xem: Chọn 1 trong 2 kiểu.

+ Đến cuối ngày: Ngày tính số tồn kho đến cuối ngày này.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo,  có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các vật tư.

+ Mã lô: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã lô cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các lô.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận