Báo cáo tồn kho NTXT theo phiếu nhập

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/08/2021 – Ngày cập nhật: 05/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo tồn kho nhập trước xuất trước theo phiếu nhập theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Báo cáo tồn kho NTXT theo phiếu nhập.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tồn đầu, tồn cuối: Chọn “1- Tồn đầu kỳ” hoặc “2 – Tồn cuối kỳ” để lên số liệu của tồn đầu hoặc số liệu tồn cuối kỳ.

+ Kỳ: chọn kỳ lên số liệu báo cáo.

+ Năm: Chọn năm lên số liệu báo cáo.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các vật tư.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận