1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ dự án, công trình
 4. BC công nợ
 5. Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án

Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC công nợ \ Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

 • Giải thích một số trường

+ Đến ngày: Nhập thời gian lấy số liệu báo cáo.

+ Kiểu xem:

   • “0 – Không chi tiết” thì chương trình lên báo cáo thực hiện tổng hợp, không theo chi tiết từng giai đoạn của dự án, mỗi dự án là 1 dòng, số liệu là số liệu tổng hợp các giai đoạn của dự án.

   • “1 – Chi tiết theo giai đoạn” thì chương trình lên báo cáo thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn của dự án, mỗi giai đoạn của mỗi dự án là 1 dòng.

+ Trạng thái dự án:

   • “1 – Đang theo dõi” thì chương trình lên báo cáo của dự án ở trạng thái dự án là “0 – Chưa đóng” khi khai báo danh mục dự án, công trình.
   • “2 – Đã đóng” thì chương trình lên báo cáo của dự án ở trạng thái dự án là “1 – Đã đóng” khi khai báo danh mục dự án, công trình.
   • “* – Cả 2” thì chương trình lên báo cáo của tất cả dự án ở trạng thái dự án là “0 – Chưa đóng” và “1 – Đã đóng”.

+ Ds tk nợ/có doanh thu: Chương trình sẽ lấy lên các phát sinh doanh thu của tài khoản của tất cả dự án được khai báo.

+ Ds tk nợ/có thanh toán: Chương trình sẽ lấy lên các phát sinh thanh toán của tài khoản thanh toán của tất cả dự án được khai báo.

Có thể sửa lại các tài khoản này bằng cách chọn nút “Sửa ds tk” và thực hiện.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận