Báo cáo so sánh kiểm kê và sổ sách

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/08/2021 – Ngày cập nhật: 18/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo so sánh kiểm kê và sổ sách theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Báo cáo so sánh kiểm kê và sổ sách.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Ngày kiểm kê: Ngày lên số liệu báo cáo.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã dự án cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các dự án.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các vật tư.

+ Mã lô: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã lô cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các lô.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận