1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ dự án, công trình
 4. BC dự toán
 5. Báo cáo so sánh dự toán và thực hiện của một dự án

Báo cáo so sánh dự toán và thực hiện của một dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/07/2021 – Ngày cập nhật: 19/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo so sánh dự toán và thực hiện của một dự án  theo mẫu sau:

2. Chức năng

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC dự toán \ Báo cáo so sánh dự toán và thực hiện của một dự án.

 • Điều kiện lọc

 • Giải thích một số trường:

+ Báo cáo ps đến ngày: ngày kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Trạng thái dự án:

   • “0 – chưa đóng” thì chương trình lên báo cáo của dự án ở trạng thái dự án là “0 – Chưa đóng” khi khai báo danh mục dự án, công trình.
   • “1 – Đã đóng” thì chương trình lên báo cáo của dự án ở trạng thái dự án là “1 – Đã đóng” khi khai báo danh mục dự án, công trình.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận