Báo cáo phân bổ vật tư cho các sản phẩm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo phân bổ vật tư cho các sản phẩm: phần trên là số lượng và giá trị tập hợp, phần dưới là số lượng và giá trị phân bổ cho các đối tượng giá thành.

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ cp \ Báo cáo phân bổ vật tư cho các sản phẩm.

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Năm lấy số liệu báo cáo.

+ Kỳ: Kỳ lấy số liệu báo cáo.

+ Mã thpbcp: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tập hợp phân bổ chi phí cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các mã tập hợp phân bổ chi phí.

+ Kiểu tập hợp cp: được lấy từ “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí” theo mã thpbcp. Không sửa được.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận hạch toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các bộ phận hạch toán.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lệnh sản xuất cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các lệnh sản xuất.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các vật tư.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận