1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ giá thành sản xuất
 4. Báo cáo tập hợp và phân bổ cp
 5. Báo cáo phân bổ chi phí cho số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

Báo cáo phân bổ chi phí cho số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo phân bổ chi phí cho số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ theo mẫu sau:

Mẫu một bảng số liệu: 

Mẫu hai bảng số liệu:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

 • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ cp \ Báo cáo phân bổ chi phí cho số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.

 • Điều kiện lọc

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Năm lấy số liệu báo cáo.

+ Kỳ: Kỳ lấy số liệu báo cáo.

+ Mã thpbcp: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tập hợp phân bổ chi phí cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các mã tập hợp phân bổ chi phí.

+ Kiểu tập hợp cp: được lấy từ “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí” theo mã thpbcp. Không sửa được.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận hạch toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các bộ phận hạch toán.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lệnh sản xuất cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các lệnh sản xuất.

+ Mã sản phẩm: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã sản phẩm cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các sản phẩm.

+ Kiểu trình bày:

   • Một bảng số liệu: Số liệu gộp thành một bảng
   • Hai bảng số liệu: Số liệu chia thành hai bảng số liệu
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận