Báo cáo lãi gộp của các đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 10/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo lãi gộp của các đơn hàng theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Bán hàng/BC đơn hàng//Báo cáo lãi gộp của các đơn hàng.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Số đh bán: Chọn hoặc nhập trực tiếp đơn hàng cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả đơn hàng.

+ F3 – Sửa tk: Nhấn để sửa tài khoản.

+ Doanh thu: Chương trình hiện lên hạch toán doanh thu. Nhấn “F3” để hạch toán lại nếu cần.

+ Giảm trừ: Chương trình hiện lên hạch toán giảm trừ. Nhấn “F3” để hạch toán lại nếu cần.

+ Giá vốn: Chương trình hiện lên hạch toán giá vốn. Nhấn “F3” để hạch toán lại nếu cần.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận