1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu
 4. Báo cáo bán hàng
 5. Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và hóa đơn bán hàng

Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và hóa đơn bán hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 03/07/2023

1. Chức năng

Lên báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và hóa đơn bán hàng theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và hóa đơn bán hàng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Px từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển c.từ: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã quyển chứng từ cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các quyển.

+ Px từ số… Đến số: Nhập khoảng số phiếu xuất để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số phiếu xuất này.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Chỉ lên các vật tư chênh lệch: Đánh dấu chọn chức năng này thì chương trình chỉ hiển thị các vật tư có số xuất bán và hóa đơn bán hàng khác nhau.

+ Hiện cả hóa đơn kiêm PXK và cùng PXK (mã giao dịch 1, 2): Đánh dấu chọn chức năng này thì chương trình sẽ hiển thị thêm các vật tư của hóa đơn bán hàng mã giao dịch 1 – Lập hóa đơn cùng phiếu xuất bán và 2 – Lập hóa đơn kiêm phiếu xuất bán.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận