1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu
 4. Báo cáo đơn hàng
 5. Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng

Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Bán hàng/BC đơn hàng/Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Xuất bán từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển c.từ: Nhập quyển chứng từ để lấy số liệu báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả quyển chứng từ.

+ Xuất bán từ số … Đến số … : Nhập khoảng số xuất bán để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số xuất bán này.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận