Báo cáo cp nvl phát sinh theo đối tượng tập hợp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo chi phí nguyên vật liệu phát sinh theo đối tượng tập hợp theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ cp\ Báo cáo cp nvl phát sinh theo đối tượng tập hợp .

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường:

+ Mã thpbcp: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tập hợp phân bổ chi phí cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Tk nợ: được lấy từ “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí” theo mã thpbcp. Không sửa được.

+ Tk có:  được lấy từ “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí” theo mã thpbcp. Không sửa được.

+ Tk cp dở dang: được lấy từ “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí” theo mã thpbcp. Không sửa được.

+ Năm: Năm lấy số liệu báo cáo.

+ Kỳ: Kỳ lấy số liệu báo cáo.

+ Kiểu tập hợp chi phí: được lấy từ “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí” theo mã thpbcp. Không sửa được.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận hạch toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các bộ phận hạch toán.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lệnh sản xuất cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các lệnh sản xuất

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận